Slutbrugeraftale

 1. Dette er en aftale mellem Licensgiver (Element Engage, LLC) og licenshaver, der er licenseret til at bruge den navngivne software; Simple File List Pro, inklusive valgfri Search & Pagination og / eller File Access Manager-softwareudvidelser.
 2. Licenstager anerkender, at dette kun er en begrænset ikke-eksklusiv licens. Licensgiver er og forbliver ejer af alle titler, rettigheder og interesser i softwaren.
 3. Denne licens tillader licenstageren kun at installere softwaren på et internetdomæne, der er registreret hos Element Engage, LLC. Licenstager laver ikke kopier af softwaren eller tillader, at andre laver kopier af softwaren, medmindre det er godkendt af denne licensaftale. Licenstager må kun lave kopier af softwaren til sikkerhedskopieringsformål.
 4. Ændring af softwarekoden er forbudt i henhold til denne licensaftale uden forudgående godkendelse fra licensgiveren.
 5. Denne software er underlagt en begrænset garanti. Licensgiver garanterer over for licenstageren, at det digitale medium, hvori denne software distribueres, er fri for defekter i materiale og udførelse under normal brug, softwaren vil udføre i henhold til den udskrevne dokumentation og efter bedste bevidsthed om licensgiverens licenshavers brug af denne software i henhold til den trykte dokumentation er ikke en krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder. Denne begrænsede garanti varer i en periode på 30 dage efter levering. I det omfang det er tilladt i henhold til loven, ERFÆRDER DEN OVENNEMNEDE BEGRÆNSEDE GARANTI ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, OG LICENSGIVER FRASKRIVER ALLE UNDERFORSTÅENDE GARANTIER INKLUDERENDE UNDERFORSTÅET GARANTI FOR BETEGNELSE, MERCHANTABILITY, NONINFRING, OVERENSSTEMMELSE, OVERENSSTEMMELSE, OVERENSSTEMMELSE, URETTIGHEDER Ingen licensgivere er autoriseret til at give andre garantier eller ændre denne begrænsede garanti. Enhver handling for overtrædelse af denne begrænsede garanti skal påbegyndes inden for et år efter udløbet af garantien. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader nogen begrænsning af længden af ​​en underforstået garanti, gælder ovennævnte begrænsning muligvis ikke for denne licenshaver. Hvis loven ikke tillader ansvarsfraskrivelse af underforståede garantier, er enhver underforstået garanti begrænset til 30 dage efter levering af softwaren til licenshaveren. Licenstager har specifikke juridiske rettigheder i henhold til denne garanti og kan, afhængigt af licenshavers jurisdiktion, have yderligere rettigheder.
 6. I tilfælde af overtrædelse af den begrænsede garanti er licenshaverens eksklusive afhjælpning som følger: Licenstager vil destruere alle kopier af softwaren til licensgiveren på licenshavers omkostning sammen med købsbevis. (Licenstager kan få en trinvis forklaring af denne procedure ved at kontakte Licensgiver på [e-mail beskyttet]) Efter licensgivers valg vil Licensgiver enten sende licenshaveren en erstatningskopi af softwaren for licensgiverens regning eller udstede fuld refusion.
 7. Uanset ovenstående er LICENSOR IKKE ANSVARLIG FOR LICENSOPTAGER FOR ALLE SKADER, INKLUDERENDE KOMPENSERENDE, SPECIELLE, TILFÆLLIGE, EKSEMPLERENDE, PUNITIVE ELLER FOLKELIGE SKADER, FORBINDET MED ELLER FØLGENDE FRA DENNE LICENSAVTALE ELLER LICEN AF DENNE LICENSAVTAL.
 8. Licenstager accepterer at forsvare og skadesløse licensgiveren og holde licensgiveren uskadelig for alle krav, tab, skader, klager eller udgifter i forbindelse med eller som følge af licenshaverens forretningsdrift.
 9. Licensgiver har ret til at opsige denne licensaftale og licenshaverens ret til at bruge denne software efter ethvert væsentligt brud på licenshaveren.
 10. Licenstager accepterer at vende tilbage til Licensgiver eller at ødelægge alle kopier af Softwaren, når Licensen ophører.
 11. Denne licensaftale er den samlede og eksklusive aftale mellem Licensgiver og Licenshaver om denne software. Denne licensaftale erstatter og erstatter alle tidligere forhandlinger, aftaler og aftaler mellem Licensgiver og Licenshaver vedrørende denne software.
 12. Denne licensaftale er underlagt lovgivningen i Minnesota, der gælder for Minnesota-kontrakter.
 13. Denne licensaftale er gyldig uden licensgiverens underskrift. Den træder i kraft ved den tidligere af Licenstagerens registrering eller Licenshavers brug af Softwaren.