Slutbrugeraftale

Dette er en aftale mellem Licensgiver (Element Engage, LLC) og Licenstageren, som får licens til at bruge den navngivne Software; Simple File List Pro og udvidelser.

Licensbevilling: Licenstager anerkender, at denne software leveres under GNU General Public License (GPLv2 eller nyere) for al PHP-kode, der betragtes som et afledt værk af WordPress. GPL-aspekterne af denne software kan gratis bruges, ændres og distribueres under samme licens. For alle andre aspekter af softwaren, inklusive men ikke begrænset til billeder, CSS og JavaScript, gælder følgende vilkår:

Licensgiver giver licenstager en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge den navngivne software på et internetdomæne, der er registreret hos Element Engage, LLC. Licenstager vil ikke lave kopier af Softwaren eller tillade, at kopier af Softwaren laves af andre, undtagen som tilladt af GPL for dele af Softwaren, der er underlagt den pågældende licens. Licenstager må kun lave kopier af softwaren til sikkerhedskopieringsformål.

Ejerskab og intellektuel ejendom: Licensgiver er og forbliver ejer af alle titler, rettigheder og interesser i Softwaren. For de GPL-dækkede dele af Softwaren er dette ejerskab underlagt vilkårene i GPL.

Begrænset garanti: Softwaren er underlagt en begrænset garanti. Licensgiver garanterer, at softwaren vil fungere i overensstemmelse med dens trykte dokumentation, og så vidt Licensgiver ved, er licenstagers brug af denne software i henhold til den trykte dokumentation ikke en krænkelse af nogen tredjeparts immaterielle rettigheder. Denne begrænsede garanti gælder i en periode på 30 dage efter levering.

Afhjælpning: I tilfælde af brud på den begrænsede garanti er licenstagers eksklusive retsmiddel som følger: Licenstager vil ødelægge alle kopier af ikke-GPL-dele af softwaren. Licensgiver vil enten sende Licenstager en erstatningskopi af Softwaren på Licensgivers regning eller udstede en fuld refusion.

Ansvarsbegrænsning: Uanset ovenstående er LICENSGIVER IKKE ANSVARLIG OVER FOR LICENSTAGEREN FOR NOGEN SKADER, herunder kompenserende, særlige, tilfældige, eksemplariske, strafbare eller følgeskader, forbundet med eller som følge af denne Licensaftale eller Licenstagers brug af denne Software.

Skadesløsholdelse: Licenstager indvilliger i at forsvare og skadesløsholde Licensgiver og holde Licensgiver skadesløs for alle krav, tab, skader, klager eller udgifter forbundet med eller som følge af Licenstagers forretningsdrift.

Opsigelse: Licensgiver har ret til at opsige denne Licensaftale og Licenstagers ret til at bruge denne Software ved ethvert væsentligt brud fra Licenstagers side.

Generelle bestemmelser: Denne licensaftale er underlagt loven i Minnesota, der gælder for kontrakter i Minnesota. Det er den komplette og eksklusive aftale mellem licensgiver og licenstager vedrørende denne software, der erstatter alle tidligere forhandlinger, handler og aftaler.