Acordul de licență pentru utilizatorul final

 1. Acesta este un acord între Licențiator (Element Engage, LLC) și deținătorul licenței, care este licențiat să utilizeze software-ul menționat; Simple File List Pro, inclusiv extensii software opționale Căutare și paginare și / sau File Access Manager.
 2. Licențiatul recunoaște că aceasta este doar o licență limitată neexclusivă. Licențiatorul este și rămâne proprietarul tuturor titlurilor, drepturilor și intereselor din Software.
 3. Această licență permite licențiatului să instaleze software-ul numai pe un domeniu de Internet înregistrat la Element Engage, LLC. Deținătorul licenței nu va face copii ale software-ului și nu va permite ca copii ale software-ului să fie făcute de către alții, cu excepția cazului în care este autorizat prin prezentul acord de licență. Deținătorul licenței poate face copii ale software-ului numai în scopuri de rezervă.
 4. Modificarea codului Software-ului este interzisă în temeiul acestui Acord de licență fără aprobarea prealabilă din partea Licențiatorului.
 5. Acest software este supus unei garanții limitate. Licențiatorul garantează deținătorului de licență că suportul digital în care este distribuit acest software este lipsit de defecte de materiale și de fabricație în condiții de utilizare normală, software-ul va funcționa conform documentației sale tipărite și, pe baza cunoștințelor licențiatorului, utilizarea de către licențiat a acestui software conform documentația tipărită nu reprezintă o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale terților. Această garanție limitată durează o perioadă de 30 de zile de la livrare. În măsura permisă de lege, GARANȚIA LIMITATĂ DECLARATĂ MAI SUS înlocuiește toate celelalte GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, ȘI LICENȚIATUL RESPINGE TOATE GARANȚIILE IMPLICITE INCLUSIV ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ A TITLULUI, VANZABILITĂȚII, NENFRACȚIONARE PENTRU O PARTITĂ. Niciun agent al Licențiatorului nu este autorizat să facă alte garanții sau să modifice această garanție limitată. Orice acțiune pentru încălcarea acestei garanții limitate trebuie începută în termen de un an de la expirarea garanției. Deoarece unele jurisdicții nu permit nicio limită a duratei unei garanții implicite, este posibil ca limitarea de mai sus să nu se aplice acestui Licențiat. Dacă legea nu permite renunțarea la garanții implicite, atunci orice garanție implicită este limitată la 30 de zile de la livrarea software-ului către deținătorul licenței. Licențiatul are drepturi legale specifice în temeiul acestei garanții și, în funcție de jurisdicția licențiatului, poate avea drepturi suplimentare.
 6. În cazul încălcării Garanției Limitate, soluția exclusivă a Licențiatului este următoarea: Deținătorul licenței va distruge toate copiile software-ului către Licențiator, la costul Licențiatului, împreună cu dovada cumpărării. (Licențiatul poate obține o explicație pas cu pas a acestei proceduri contactând licențiatorul la [e-mail protejat]) La opțiunea licențiatorului, licențiatorul va trimite fie licențiatului o copie înlocuitoare a software-ului, pe cheltuiala licențiatorului, fie va emite o rambursare integrală.
 7. Fără a aduce atingere celor de mai sus, LICENȚIUL NU RĂSPUNDE LICENȚIATULUI PENTRU NICI O DAUNĂ, INCLUSIV DAUNE COMPENSATIVE, SPECIALE, INCIDENTALE, EXEMPLARE, PUNITIVE SAU CONSECVENȚIALE, CONECTATE SAU REZULTATE DE LA ACEST ACORD DE LICENȚĂ SAU UTILIZAREA LICENȚEI.
 8. Deținătorul licenței este de acord să apere și să despăgubească licențiatorul și să îl mențină pe licențiator inofensiv de orice pretenții, pierderi, daune, reclamații sau cheltuieli legate sau rezultate din operațiunile comerciale ale deținătorului licenței.
 9. Licențiatorul are dreptul de a rezilia prezentul acord de licență și dreptul de licențiat de a utiliza acest software în cazul oricărei încălcări materiale de către licențiat.
 10. Deținătorul licenței este de acord să se întoarcă la Licențiator sau să distrugă toate copiile software-ului la terminarea licenței.
 11. Acest Acord de licență este întregul acord exclusiv dintre Licențiator și Licențiat cu privire la acest software. Acest Acord de licență înlocuiește și înlocuiește toate negocierile, tranzacțiile și acordurile anterioare dintre Licențiator și Licențiat cu privire la acest software.
 12. Acest Acord de licență este guvernat de legea din Minnesota aplicabilă contractelor din Minnesota.
 13. Acest acord de licență este valabil fără semnătura licențiatorului. Devine efectiv la înregistrarea anterioară a licențiatului sau la utilizarea software-ului de către licențiat.